Decorative banner image

In English

Etelämannertutkimus ja tiedonhallinta Suomessa

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Etelämannersopimuksen mukaan kaikkien niiden valtioiden, jotka tekevät tutkimusta Etelämanterella, tulisi vastata, että tutkimusaineisto on asianmukaisesti tallennettu ja vapaasti saatavilla, ja että se on kuvattu asianmukaisesti kansainväliseen tietokantaan.

Tutkimusdatan asianmukainen hallinta ja säilytys ovat oleellisessa asemassa tieteen ja tutkimuksen avoimmuudessa. Täältä löydät linkkejä ja ohjeita datan hallintaan ja tallentamiseen.

Antarctic Master Directory ja etsin.fairdata.fi

Etelämantereelta kerätystä tutkimusmateriaalista tulee tallentaa metadata siten, että se on vaapasti saatavilla, myös linkki itse dataan tulee liittää kuvaukseen kun data on saatavilla.

Tähän mennessä metadata on tallennettu Antarctic Master Directory -tietokantaan (AMD), mutta nyt suositeltaan se tallennettavaksi fairdata.fi -portaaliin jonne on mahdollista talleentaa myös itse data.

AMD on osa NASAn ylläpitämää Global Change Master Directory:ia (GCMD) ja siinä on noin 11 000 kuvausta Etelämantereelta kerätystä tutkimusdatasta sekä datan käsittelyyn liittyvistä työkaluista, järjestelmästä löytyy 53 suomalaista metadatakuvausta.

Metadatan tallentaminen

Lähetetty metadata esitarkistetaan minkä jälkeen se julkaistaan AMD-kannassa. Järjestelmä vaatii käyttäjätunnuksen.

Lisätietoa:

Yhteystiedot ja opastusta

Arktinen keskus toimii yhteyslaitoksena ja järjestää ohjeistusta ja koulutusta metadatan tallentamisessa.
Arto Vitikka: etunimi.sukunimi()ulapland.fi
Puhelin: 040-5272 436

Päivitetty: 24.11. 2023