Etelämannertutkimus ja tiedonhallinta

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Etelämannersopimuksen mukaan kaikkien niiden valtioiden, jotka tekevät tutkimusta Etelämanterella, tulisi vastata, että tutkimusaineisto on asianmukaisesti tallennettu ja vapaasti saatavilla, ja että se on kuvattu asianmukaisesti kansainväliseen tietokantaan.

Tutkimusdatan asianmukainen hallinta ja säilytys ovat oleellisessa asemassa tieteen ja tutkimuksen avoimmuudessa. Täältä löydät linkkejä ja ohjeita datan hallintaan ja tallentamiseen.

Antarctic Master Directory

Etelämantereelta kerätystä tutkimusmateriaalista tulee tallentaa metadata Antarctic Master Directory -tietokantaan (AMD), itse dataa ei viedä itse tietokantaan.

AMD on osa NASAn ylläpitämää Global Change Master Directory:ia (GCMD) ja siinä on yli 9 000 kuvausta Etelämantereelta kerätystä tutkimusdatasta sekä datan käsittelyyn liittyvistä työkaluista.

Metadatan tallentaminen

Metadata tallennetaan tietokantaan www-selaimella käyttäen siihen suunniteltua lomaketta.

Sovelluksessa on kenttäkohtainen ohjeistus ja esimerkkejä. Kun metadata lomake on täytetty, lähetetään tiedot kannan ylläpitäjälle, joka tarkistaa tiedon ja lähettää vahvistuksen lomakkeen täyttäjälle, tämän jälkeen metadata julkaistaan AMD-kannassa.

Sivu vaatii kirjautumisen.

Yhteystiedot ja opastusta

Arktinen keskus toimii yhteyslaitoksena ja järjestää ohjeistusta ja koulutusta metadatan tallentamisessa.
Arto Vitikka: etunimi.sukunimi()ulapland.fi
Puhelin: 040-5272 436