×

Stephan, Antropologia

Antropologia on syntynyt kiinnostuksesta eksoottista, erilaista, toista kohtaan. Se oli siirtomaavallan aikainen tieteenala, jonka avulla integroitiin ja hallittiin ihmisiä, joiden katsottiin jääneen kehityksestä jälkeen, periferiaan, ryhmiä, jotka olivat häviämässä. Samaan aikaan antropologia alkoi kyseenalaistaa omia näkemyksiään, ”kehittyneen” ja ”sivistyneen” käsitteitä. Sen kiinnostus lokeroida asioita ”vanhanaikaiseen”, ”primitiiviseen”, ”katoavaan” auttaa ymmärtämään niitä valtasuhteita, jotka noita luokitteluja rakentavat.

Antropologisia kysymyksiä

Miksi ihmiset yhä haluavat olla erilaisia globalisoituvassa maailmassa? Millä tavoin valtion byrokratia ja tiede ovat osaltaan luokittelemassa ja erottelemassa ihmisiä, ja miten ihmiset toimivat sitä vastaan? Miten antropologit voivat ymmärtää ihmisiä, joiden elämäntapa en perustavalla tavalla erilainen kuin heidän omansa? Millä edellytyksillä voi ymmärtää ihmisiä, jotka elävät eri tavalla kuin itse elää? Miten tiedemiehen sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttaa hänen tapaansa nähdä muut ihmiset? Miten tutkija voi muuttaa omaa näkökulmaansa niin, että voisi kehittää taidon katsoa maailmaa uusin silmin?

Miten sinusta tuli antropologi?

Orhelia:

Venäjä – paikka jossa oli mahdollista löytää jotain minulle todella uutta:

Kun normaalit vieraat lähtevät, antropologi jää: