Etelämannersopimuksen mukaan kaikkien niiden valtioiden, jotka tekevät tutkimusta Etelämanterella, tulisi  vastata, että tutkimusaineisto on asianmukaisesti tallennettu ja vapaasti saatavilla, ja että se on kuvattu asianmukaisesti kansainväliseen tietokantaan. 

Antarctic Master Directory -tietokantaan tallennetaan kuvaukset Etelämantereelta kerätystä tutkimusaineistosta. 

Täältä löytyy ohjeistusta tutkimustiedonhallinnasta ja miten Etelämantereelta kerätystä tutkimusmateriaalista tallennetaan kuvaukset (metadata) Antarctic Master Directory -tietokantaan.