Etelämannersopimuksen mukaan kaikkien niiden valtioiden, jotka tekevät tutkimusta Etelämanterella, tulisi  vastata, että tutkimusaineisto on asianmukaisesti tallennettu ja vapaasti saatavilla, ja että se on kuvattu asianmukaisesti kansainväliseen tietokantaan. 

Antarctic Master Directory -tietokantaan tallennetaan kuvaukset Etelämantereelta kerätystä tutkimusaineistosta. Tältä sivustolta löytyy ohjeistusta kuinka Etelämantereelta kerätystä tutkimusmateriaalista tallennetaan kuvaukset (metadata) Antarctic Master Directory -tietokantaan.

Antarctic research in Finland 

The Finnish Antarctic research is funded through the Academy of Finland. The research projects during 2013-2016 are:  

  • Atmospheric Composition and Processes relevant to climate change in Antarctica (ACPANT), University of Helsinki
  • Variation of Antarctic sea ice thickness and its effect on the load level of ice navigating, AALTO University, Meteorological Institute
  • Cosmic Rays in Polar Atmosphere (CRIPA), University of Oulu
  • Antarctic Meteorology and its Interaction with the Cryosphere and Ocean (AMICO), Finnish Meteorological Institute
  • Atmospheric Composition and Processes relevant to climate change in Antarctica (ACPANT), Finnish Meteorological Institute