Metadatan syöttö

Suomalainen tutkimusaineisto Antarctic Master Directory:ssa

Tiedonhallinta ja data

Etelämanner-tutkimus

Standing Committee on Antarctic Data Management

Linkit

 

 

 

Arktinen keskus

 

 

Tiedonhallinta ja data

Etelämantereelta kerätyn tutkimusdatan tiedonhallinta:

Linkkejä dataan ja siihen liittyviin palveluihin: